Regulamin korzystania z basenu przez grupy zorganizowane ‘uczestnicy grupy zorganizowanej'

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Basenu, będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Basenu. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.
 4. Uczestnicy grupy przychodzą na Basen co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
 6. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy wszczególności:
  • Poruszanie się po terenie Basenu razem z grupą.
  • Pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenia klapek basenowych.
  • Przebranie się zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek.
  • Staranne umycie się przy pomocy środków myjących.
  • Przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku.
  • Udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia.
  • Bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Basenu, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów.
  • Przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Basenu lub mogących spowodować wypadek.
  • Przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów.
  • Przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy.
  • Przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna.
  • Przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii ( zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach itp.).
  • Przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów.
  • Przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej.
  • Przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć czepka pływackiego.
  • Sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych.
  • Zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć.
  • Udział w zbiórce kończącej zajęcia.
  • Po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.
  • Po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała.
  • Opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie