Regulamin Cennika

 1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu, stanowiącą podstawę ustalania cen jest 60 min.
 2. Płatny czas pobytu na Basenie liczy się od momentu wczytania transpondera do bazy rozliczeniowej w kasie do momentu odczytania transpondera przy bramce wyjściowej przy kasie. Ostatnie wejście o godz. 20.45.
 3. Płatny czas pobytu na Basenie obejmuje także czynności rozbierania, ubierania i suszenia. Przekroczenie opłaconego limitu czasowego, podanego w cenniku, powoduje naliczenie dodatkowych opłat w wysokości 1/10 ceny biletu za każde rozpoczęte 6 minut pobytu w strefie płatnej.
 4. Z usług Basenu mogą korzystać:
  • Osoby indywidualne,
  • Grupy Zorganizowane,
  • Zakłady Pracy i Instytucje.
 5. Podstawą do korzystania z Basenu i jego urządzeń jest wykupienie:
  • Biletu jednorazowego: normalnego, rodzinnego lub ulgowego,
  • Karnetu,
 6. Opłata za bilety i karnety pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 7. Bilet jednorazowy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego wstępu na teren Basenu. Wyjście poza teren (przekroczenie bramki wyjściowej) skutkuje unieważnieniem biletu.
 8. Kupując bilet lub przedstawiając karnet w kasie wyposażonej w elektroniczny system obsługi klienta, klient otrzymuje transponder w formie zegarka, który służy do ewidencjonowania czasu pobytu na basenie lub saunie. Opłata za zgubienie transpondera z kluczykiem do szafki ? 100,00 zł
 9. Bilety rodzinne przysługują dla rodzin z dziećmi do ukończenia 16 roku życia (minimum 3 osoby „2+1″ lub „1+2″).
 10. Przy zakupie biletu grupowego wymagany jest 1 opiekun na 15 dzieci szkolnych oraz 1 na 10 dzieci przedszkolnych (ci opiekunowie wchodzą za darmo).
 11. Karnet jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług Basenu z osobami towarzyszącymi. Maksymalnie na jeden karnet może wejść 5 osób. Pierwszy zakup karnetu ? opłata 15 zł.
 12. Karnet posiada określoną wartość wyrażoną w złotych, uprawniającą okaziciela karty do korzystania z usług strefy basenowej i saun do wysokości tej wartości, wg aktualnie obowiązującego cennika biletów indywidualnych. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 13. Koszt pobytu na obiektach jest rozliczony z dokładnością minutową poprzez pomniejszenie wartości środków finansowych na wykupionej karcie karnetu.
 14. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę posiadacz karnetu zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu.
 15. Doładowanie może nastąpić w momencie wykorzystania całej kwoty zgromadzonej na karnecie.
 16. W przypadku nie wykorzystania środków na karnecie w określonym terminie jego ważność może być przedłużona:
  • Na kolejne 30, 60, 90 lub 180 dni w przypadku zasilenia karnetu o dowolną kwotę wartości wykupionego karnetu.
  • Karnet nieuaktualniany przez okres jednego roku traci ważność, a środki pieniężne, które się na nim znajdują przepadają.
 17. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 18. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu numeru w kasie lub biurze Basenu za okazaniem dokumentu tożsamości lub dowodu zakupu (faktury, paragonu). Klient może wykorzystać utraconą kwotę pod warunkiem wykupienia nowego karnetu w cenie 15,00 zł.
 19. Uprawnieni do korzystania z biletów i karnetów ulgowych:
  • Dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji szkolnej).
  • Studenci do 25 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej).
  • Dzieciom do lat 3-ch przysługuje wstęp bezpłatny – wyłącznie pod opieką dorosłych.
 20. Bezpłatnie wchodzi na basen opiekun:
  • osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej(nie więcej niż jeden opiekun na jedną osobę),
  • dziecka niepełnosprawnego,
  • osoby która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby.
  • Opiekun grupy 15-to osobowej.
  • Instruktor Prowadzący zajęcia
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie