Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie zaprasza do składania pisemnych ofert na wynajem lokalu użytkowego na terenie Basenu Miejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego 23.

Przedmiot

  1. Opis Miejsca - Powierzchnia około 12m2 na pierwszym pietrze (dawny gabinet masażu). Dostęp do prądu i wody (umywalka).
  2.  Forma oddania powierzchni - wynajem w celu prowadzenia gabinetu fizjoterapeutycznego.
  3. Gabinet będzie mógł być czynny w dniach i godzinach pracy basenu. W przypadku zamknięcia basenu (przerwa techniczna itp.) kwota czynszu będzie proporcjonalnie pomniejszona. (W 2024 roku planujemy przerwę techniczną od 24 czerwca do 21 lipca).
  4.  Czas trwania umowy najmu - minimum 1 rok
  5.  Początek okresu najmu - do uzgodnienia.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę oferenta.
  2. Datę sporządzenia oraz czytelny podpis oferenta
  3. Oferowaną cenę za jeden miesiąc obowiązywania umowy (w przypadku wyłączenia basenu z eksploatacji cena będzie pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni)
  4. Numer telefonu kontaktowego

Kryterium wyboru - 100% cena

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert 30 kwiecień 2024

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie lub w wersji elektronicznej na basen@chojnow.eu

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie