Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie zaprasza do składania pisemnych ofert na wynajem miejsca pod automaty wendingowe na terenie Basenu Miejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego 23.

Przedmiot

  1. Opis Miejsca - Powierzchnia 1,2m2 na wprost od wejścia w holu basenu (wejście od strony ul. Paderewskiego). Dostęp do prądu i wody. Możliwość instalacji dwóch automatów tj. automat z napojami gorącymi i automat z przekąskami.
  2.  Forma oddania powierzchni - najem
  3.  Czas trwania umowy najmu - minimum 1 rok
  4.  Początek okresu najmu - 1 grudzień 2023

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy, siedzibę oraz numer NIP
  2. Datę sporządzenia oraz czytelny podpis oferenta
  3. Oferowaną cenę za jeden miesiąc obowiązywania umowy (w przypadku wyłączenia basenu z eksploatacji cena będzie pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni)
  4. Numer telefonu kontaktowego

Kryterium wyboru - 100% cena

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert 21 listopad 2023

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie lub w wersji elektronicznej na basen@chojnow.eu

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie