Informacja
Na podstawie aktualnych wyników badań wody, przeprowadzanych przez niezależne laboratorium informujemy, iż woda w nieckach basenowych na naszej pływalni spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015.
Na podstawie rocznej oceny zbiorczej jakości wody na Basenie Miejskim w Chojnowie z dnia 27 lipca 2017 informujemy, iż
woda w nieckach basenowych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie