Informacja

Na podstawie ostatnich badań wody w niecce basenu sportowego oraz rekreacyjnego wystąpiły przekroczenia poziomu azotanów (22-24mg/l). Dopuszczalna norma to 20mg/l. Podjęto niezwłocznie działania naprawcze i zlecono powtórne badania.


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie