login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Basen Miejski w Chojnowie - Wynajem miejsca pod automaty vendingowe
Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Chojnowie zaprasza do składania pisemnych ofert na wynajem miejsca pod automaty vendingowe na terenie Basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego 23

Przedmiot:
1. Opis miejsca:
Powierzchnia 1,2m2 na wprost od wejścia w holu basenu (wejście od strony ul.Paderewskiego). Dostęp do prądu i wody. Możliwość instalacji dwóch automatów tj. automat z napojami gorącymi oraz automat z przekąskami.
2. Forma oddania powierzchni: najem
3. Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
4. Początek okresu najmu: 1 grudzień 2020

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy, siedzibę oraz numer NIP
2. Datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta.
3. Oferowaną cenę za jeden miesiąc obowiązywania umowy (w przypadku ograniczenia funkcjonowania basenu, stawka będzie pomniejszana proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w które basen był całkowicie wyłączony z użytku)
4. Numer telefonu kontaktowego

Kryterium wyboru najemcy - 100% cena

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podawania przyczyny.

Termin składania ofert: 30.11.2020

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie lub w wersji elektronicznej: basen@chojnow.eu

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie