Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na basenie przy

Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

w czasie epidemii Covid-19

od 15.06.2020r.

 

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni.


W związku z panującą epidemią wprowadziliśmy konieczne zmiany w korzystaniu z naszych usług:

1.      Pozostawiamy otwarte drzwi wejściowe przez cały czas działania obiektu.

2.      Zainstalowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt, w przebieralniach i toaletach.

3.      Stały obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu nie dotyczy osób korzystających z basenu.

4.      Obsługa została zaopatrzona w dodatkowe środki ochrony osobistej.

5.      Zaznaczyliśmy 2-metrowe odległości na podłodze przed kasą. Przed kasą może przebywać wyłącznie 1 osoba za wyjątkiem niepełnoletnich i niepełnosprawnych.

6.      Informujemy, iż na całym obiekcie obowiązuje dystans społeczny, który wynosi 2 metry.

7.      Zachęcamy wszystkich klientów do płatności bezgotówkowych.

8.      Prowadzimy dezynfekcję opasek i kluczy do szafek po każdym użytkowniku.

9.      Z pływalni nie będą mogły korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

10.  Ograniczyliśmy ilość ławek w holu basenu by nie zachęcać nikogo do dłuższego przebywania na terenie obiektu.

11.  Ograniczyliśmy liczbę szafek i określiliśmy liczbę osób korzystających z pływalni do 35 osób.

12.  Ograniczyliśmy korzystanie do 4 osób jednocześnie na jednym torze.

13.  Dokonujemy regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych.

 

 

 

Procedury zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów Basenu Miejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – jednocześnie poza strefą kas może przebywać maksymalnie 35 osób,
  • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
  • maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 7. W jednej wannie jacuzzi może przebywać tylko jedna osoba (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
 8. W basenie rekreacyjnym może przebywać maksymalnie 8 osób. Należy zachować dystans 2-metrowej odległości w przypadku korzystania z basenu rekreacyjnego.
 9. Należy bezwzględnie umyć się przed i po wejściu na halę basenową zachowując 2-metrowy odstęp od innych użytkowników.
 10. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 11. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 12. W toalecie wywieszone są instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk.
 13. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 14. Ograniczenie działalności saun:
  • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z sauny suchej do 5 osób,
  • sauna parowa oraz łąka solarna pozostają wyłączone z użytku,
  • brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

 


 

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia użytkownika basenu koronawirusem opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. Szczegółowe informacje na temat oddziałów zakaźnych znajdują się przy wyjściu do holu basenu.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie