OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

Zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie prac remontowo budowlanych na Basenie Miejskim w Chojnowie przy ulicy Kilińskiego 23.

 

Zakres prac remontowo budowlanych:

- Usunięcie ścianek działowych w szatniach i toaletach mokrych (2 x szatnia + 2 x toaleta). Uzupełnienie brakujących płytek i fugowanie.

2.       - Naprawa 1 sztuki toalety (usunięcie całej zabudowy toalety w ścianie, naprawa i wykonanie nowej zabudowy)

3.       - Wykucie oraz osadzenie wraz z nową izolacją przeciekających i uszkodzonych kratek odpływowych w hali basenowej, szatniach, pod prysznicami i w saunie – 7 sztuk kratek. Do prawidłowej izolacji niezbędna jest także wymiana około 0,25m2 płytek dookoła każdej z kratek.

4.       - Wykucie płytek i fragmentu ściany w okolicy zaworu prysznicowego w szatni męskiej. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów. Położenie nowych płytek i fugowanie.

5.       - Usunięcie pojedynczych uszkodzonych płytek i uzupełnienie ubytków nowymi w ilości 20 sztuk.

6.       - Uzupełnienie fug w miejscach tego wymagających na powierzchni około 40m2.

7.       - Wycięcie i położenie nowych silikonów pod prysznicami – ok 60mb.

8.       - Wycięcie w holu i korytarzu uszkodzonych silikonów i położenie nowych na długości 80mb.

9.       - Impregnacja płytek i fug na posadzce w przebieralniach i pod prysznicami na powierzchni ok. 160m2

 

W ofercie prosimy uwzględnić koszt wykonania usługi wraz z niezbędnymi materiałami. Zleceniodawca zapewnia poniższe materiały:

- płytki,

- części niezbędne do naprawy toalety,

- części niezbędne do naprawy zaworu prysznicowego,

Pozostałe materiały zapewnia wykonawca.

 

Miejsce wykonania prac:

Basen Miejski przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

Ul. Kilińskiego 23

 

Oferta powinna zawierać:

1.       Nazwę firmy, siedzibę oraz numer NIP

2.       Datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta

3.       Oferowaną cenę za wykonanie całości prac remontowo-budowlanych.

4.       Numer telefonu kontaktowego

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: 30.03.2020 godzina 14:00

Miejsce składania ofert: w formie papierowej Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23 lub w formie elektronicznej: basen@chojnow.eu

Wszelkie pytania pod numerem 76/854 96 17 w 22 lub basen@chojnow.eu

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie