OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE
zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem miejsca pod automaty vendingowe na terenie Basenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego 23.

Przedmiot:
1. Opis miejsca:
Powierzchnia 1,2m2 na wprost od wejścia w holu basenu (wejście od strony ul.Paderewskiego). Dostęp do prądu i wody. Basen czynny od 7:00 do 22:00. Możliwość instalacji dwóch automatów tj.automat z napojami gorącymi oraz automat z przekąskami.
2. Forma oddania powierzchni: najem
3. Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
4. Wymogi dotyczące produktów oferowanych do sprzedaży:
Produkty oferowane do sprzedaży od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do 15:00 nie mogą być inne niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty z grup określonych w przepisach wydanych przez Ministra Zdrowia do sprzedaży dzieciom i młodzieży.
Ograniczenie to nie obowiązuje od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w weekendy.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy, siedzibę oraz numer NIP
2. Datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta
3. Oferowaną cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
4. Numer telefonu kontaktowego

Kryterium wyboru najemcy - 100% cena

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: 18.10.2018

Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul.Kilińskiego 23

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie